LDS_Křížany

LES, DŘEVO, SLUŽBY - Křížany s.r.o.
Přejít na obsah
Vítáme Vás na stránkách společnosti
  LES
      DŘEVO
           SLUŽBY   Křižany s.r.o.
Firma LDS Křižany, s.r.o., byla zřízena v roce 2009 obcí KŘIŽANY za účelem obhospodařování 180 ha vlastního lesa.
V současnosti se firma se rozvíjí zejména v oblasti poskytování služeb v lesnictví a dřevařství.
LSD Křižany, s.r.o., v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU.

Poskytujeme komplexní lesnický servis pro malé lesní majetky – od prosté realizace lesnických prací po zajištění odborné správy majetku.
Upřednostňujeme přírodě blízké způsoby hospodaření, vždy však respektujeme hospodářská očekávání vlastníka.
Profilujeme se jako firma působící v oblasti liberecka a českodubska, proto se snažíme dávat práci místním lidem, dříví nabízíme přednostně místním zpracovatelům.
K dispozici máme vlastní pilu v Křižanech.
Z produktů běžně nabízíme palivové dříví, řezivo, kůly či myslivecká zařízení. Zakázkově zhotovíme tesařské konstrukce od jednoduchých pergol nebo altánů až po dům ze dřeva. Nabízíme materiály pro ochranu lesa.
LDS Křížany s.r.o. IČ : 27283178 DIČ : CZ27283178, č.ú. XXXXXXXXXX, provozní doba od 8:00 hod do 15:00 hod.
Návrat na obsah